Inventory

The Data Research Centre of the Federal Employment Agency in Nuremberg

University

Nicolaus Copernicus University

department

Faculty of Economic Sciences and Management

Research Field(s)

Economy

Key Words

law, employment,

Contact Name(s)

Jerzy Boehlke
Dominik Śliwicki
Michał Jagielski

Contact Email(s)

Link(s)

https://www.econ.umk.pl/wydzial/o-wydziale/wladze-i-organizacje-wydzialowe/centra/centrum-danych-badawczych-federalnej-agencji-pracy-w-norymberdze/