Inventory

Department od Technology and Techniques of Works of Art.

University

Nicolaus Copernicus University

department

Faculty of Fine Arts

Research Field(s)

Arts / Modern Arts

Key Words

technology, techniques, fine arts

Contact Name(s)

Joanna Kucharzewska
Jarosław Rogóż

Contact Email(s)

Link(s)

https://art.umk.pl/wydzial/katedry-wydzialu-2/
https://art.umk.pl/dspikds/o-instytucie/katedra-technologii-i-technik-sztuk-plastycznych/