Inventory

Centre for Leadership and Corporate Social Responsibility

University

Nicolaus Copernicus University

department

Faculty of Economic Sciences and Management

Research Field(s)

Psychology, Neuroscience

Key Words

csr, leadership

Contact Name(s)

Marcel Giezen

Wojciech Chudziak

Contact Email(s)

m.giezen@maastrichtuniversity.nl

Link(s)

https://www.econ.umk.pl/wydzial/o-wydziale/wladze-i-organizacje-wydzialowe/centra/centrum-przywodztwa-i-spolecznej-odpowiedzialnosci-biznesu/