Inventory

Centre for Leadership and Corporate Social Responsibility

University

Nicolaus Copernicus University

department

Faculty of Economic Sciences and Management

Research Field(s)

Management

Key Words

csr, leadership

Contact Name(s)

Waldemar Głabiszewski
Kamila Skrzypczyńska

Contact Email(s)

Link(s)

https://www.econ.umk.pl/wydzial/o-wydziale/wladze-i-organizacje-wydzialowe/centra/centrum-przywodztwa-i-spolecznej-odpowiedzialnosci-biznesu/